oplossingsgerichte benadering

Opvallend is dat na 50 jaar onderzoek is gebleken dat methoden, diagnoses en behandelingsplannen niet zo werkzaam zijn in therapieën. Wat wel werkt zijn de werkrelatie, hoop en verwachting, methodisch werken, betrokkenheid van de hulpverlener en vooral degene die hulp vraagt.
Daarom werkt Eswel voor een belangrijke deel volgens de oplossingsgerichte gesprekstherapie.