contextuele benadering

Veel van het functioneren in het hier en nu vindt zijn oorsprong in de patronen die iemand in het gezin van herkomst heeft aangeleerd. In de contextuele benadering onderzoeken we de bronnen en blokkades die meespelen vanuit relaties in het verleden. We onderzoeken je geschiedenis in relatie met de actuele situatie. Daarbij is er vooral aandacht voor de balans tussen geven en ontvangen: Een kind dat teveel moet geven, bijvoorbeeld als een ouder problemen heeft, wordt belemmerd in zijn ontwikkeling. Hierin speelt erkenning ook een belangrijke rol.

In de contextuele benadering richten we ons vanuit de levensgeschiedenis op het hier en nu: wat kun je doen in de relatie tot jezelf en je omgeving om het evenwicht in de balans te herstellen.