typisch karakter

Het enneagram is een eeuwenoud model dat je kan helpen antwoorden te vinden op vragen zoals; waarom je in de ene situatie beter uit de verf komt dan in de andere, of waarom je met de één goed op kunt schieten, terwijl je met de ander in conflict raakt. Waar moet je op letten als je samenwerkt met anderen? Waar zitten je sterke kanten en waar je zwakke plekken?

Alle mensen zijn uniek, in veel opzichten lijken we op elkaar maar toch zijn we allemaal verschillend. De vraag is waarom we verschillend zijn of nog fundamenteler: ‘Wie ben ik en wat kan ik doen aan mijzelf zodat ik het beste uit mezelf haal en de mensen om mij heen kansen bied om het beste van zichzelf te geven?’

Negen perspectieven

Het enneagram is een model dat negen verschillende perspectieven (types) beschrijft op leven en werk. Wanneer je voor het eerst kennismaakt met de negen enneagram-typen zul je in ieder type aspecten van jezelf herkennen.  Bij nadere bestudering zal blijken dat je je in een aantal types meer zult herkennen dan in andere. Uiteindelijk zal blijken dat slechts één strategie als het meest voor de hand liggend of passend wordt beschouwd.

Voor onze individuele ontwikkeling is het belangrijk dat we deze strategie, in de vorm van basismotivatie en focus van aandacht leren herkennen. Hierdoor kunnen we los komen van onze automatische piloot en leren dat “iets” anders kan. Het enneagram is een goed hulpmiddel om te ontdekken uit welke motieven we dingen doen zoals we ze doen. Het enneagram is relevant voor gedrag maar gaat dieper, naar waar gedrag vandaan komt.

Onthoud dat geen enkel type beter of slechter is maar dat het enneagram een indicatie is van hoe je normaliter je aandacht focust.